CENNIK 2019

od 29.06 do 13.07    300zł za domek   
od 13.07 do 17.08 350zł za domek
od 17.08 do 31.08 300zł za domek

 

Każdy domek przygotowany jest na przyjęcie max 6 osób.

Jesteśmy ośrodkiem rodzinnym. Osobom niepełnoletnim i dorosłej młodzieży domków nie wynajmujemy.

Pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę.
 Doba rozpoczyna się od godziny 15 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10 w dniu wyjazdu. 

Pobieramy od Państwa opłatę klimatyczną, którą odprowadzamy do Urzędu Miasta Mielno w wysokości 1,80 zł za dobę od osoby.

W cenę wliczone są:

media
miejsce parkingowe

sprzątanie domku

wypożyczalnia rowerów

 

Nie zapewniamy Państwu ręczników łazienkowych.

Na wczasy zapraszamy bez zwierząt.

 

REGULAMIN

1. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dbają właściciele obiektu. Wszelkie uwagi oraz usterki prosimy zgłaszać na bieżąco do nich.

2. Doba pobytowa trwa od godz. 15 w dniu przyjazdu do godz. 10 dnia następnego.

3. Rezerwację należy potwierdzić w ciągu 7 dni wpłatą zadatku bądź całością opłaty. W przypadku wpłaty zadatku pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu. Dokonanie rezerwacji i wpłaty zadatku oznacza akceptację regulaminu.

4. Rezygnacja z całego pobytu lub jego części, późniejszy przyjazd oraz wcześniejszy wyjazd, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka, nie uprawniają do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.

5. Do korzystania z domków wczasowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane.

6. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka jego właściciele mają prawo zażądać opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty.

7. W domkach i na terenie ośrodka obowiązuje zakaz pobytu zwierząt.

8. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie skutki działań swoich dzieci w domkach, na placu zabaw i na terenie całego ośrodka.

9. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej. W domkach obowiązuje zakaz używania własnych
kuchenek, grilli i piecyków elektrycznych.

10. We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i smażenia ryb.

11. Prosimy o nie wynoszenie z domków koców oraz innych przedmiotów stanowiących jego wyposażenie, jak również o nie wynoszenie poza teren ośrodka zabawek będących wyposażeniem placu zabaw.

12. Odpowiedzialność fizyczną i materialną za wypożyczony sprzęt sportowy i rowery ponoszą osoby, które go wypożyczyły.

13. O powstałych szkodach lub usterkach dotyczących wyposażenia domków należy niezwłocznie zawiadomić właścicieli. Goście są odpowiedzialni finansowo za zniszczony lub uszkodzony sprzęt w domkach i na terenie ośrodka.

14.  Właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również  za kradzież i szkody samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.

15. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać domek, teren wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci. Prosimy o nie pozostawianie żywności w domku. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie właścicieli.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Janczyszyn Domki Wczasowe

z siedzibą ul. Jabłoniowa 6, 76-032 Mielenko reprezentowany przez Ewę Janczyszyn – właściciela

kontakt: email: ekurz@poczta.onet.pl, Tel. 501 611 835.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane :

a) w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę  krótkoterminowego najmu domku letniskowego, oraz usług hotelowych  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.  Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

5.  Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa w tym - firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego          i zastępstwa procesowego.

6. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów,  w których dane te są przetwarzane.

 

7.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.